کودکی که هنوز زاده نشده است

روزهایی که فراموش میکنم بگویم " دوستت دارم " ، به چشم هایم نگاه کن

قصه ی اول

فـــــــرزنـــــــدم ایــــن هــــا را مــــادرت بـــرایـــت مـیـنـویسد زمــانــی کــه هـــــنــــــوز دخــــتــــرکی ســــت من کــــه چــــنــــد بــهـــار پــیــش تــر و بـیـشتر از تو زیـر سـقـف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
2 پست